Zarządzanie energią w szpitalu w Igławie

Zarządzanie energią w szpitalu w Igławie

Szpital psychiatryczny w Igławie, który składa się w sumie z 29 budynków, mogących pomieścić około sześciuset pacjentów, został poddany głębokiej modernizacji energetycznej, pozwalającej ograniczyć zużycie różnego rodzaju mediów – energii elektrycznej, ciepła, chłodu oraz pary.

Oprócz montażu własnych jednostek wytwórczych oraz modernizacji instalacji przesyłowych, CEZ ESCO zapewnia również nowoczesny system opomiarowania i kontroli zużycia ciepła.

Modernizacja połączona z profesjonalnym zarządzaniem energią pozwoliła na uzyskanie znacznych oszczędności.

Korzyści
• Spadek zużycia energii: o 40%
• Poprawa komfortu pacjentów i personelu
• Bezkosztowa realizacja
• Wdrożenie rozwiązań przyjaznych środowisku