Termomodernizacja szkoły w Niepołomicach

Termomodernizacja szkoły w Niepołomicach

CEZ ESCO Polska zrealizowało projekt kompleksowej termomodernizacji Szkoły Podstawowej im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach w ramach zadania „Modernizacja trzech kompleksów szkolnych w Niepołomicach z zastosowaniem pomp ciepła i fotowoltaiki w zakresie modernizacji kompleksu budynków – część 1 – Szkoła Podstawowa im. Króla Kazimierza Wielkiego w Niepołomicach, ul. 3 Maja 23”.

Dzięki gruntownej termomodernizacji polegającej na ociepleniu przegród zewnętrznych, wymianie stolarki okiennej i drzwiowej, modernizacji instalacji grzewczej oraz zastosowaniu automatyki budynkowej poprawiono efektywność energetyczną budynku. Ponadto, koszt ciepła zmniejszył się dzięki zamontowaniu nowoczesnej pompy ciepła.

Dodatkowo modernizacja instalacji elektrycznej, zastosowanie źródeł światła LED oraz budowa mikroelektrowni fotowoltaicznej wpłynęły znacząco na obniżenie rachunków za zużycie energii elektrycznej.

W ramach projektu wdrożono także system monitoringu zużycia energii, który pozwala na bieżąco kontrolować zużycie energii elektrycznej i cieplnej, a co za tym idzie wiążące się z tym koszty.

 

Korzyści:
• Spadek zużycia energii – 50% w skali roku
• Zmniejszenie wydatków na rachunki
• Poprawa warunków pracy nauczycieli i uczniów
• Bardziej ekologiczne budynki