Stacja transformatorowa w Rožnově

Wykonanie stacji transformatorowej w Rožnově

Czeska spółka CEZ ESCO wykonała projekt stacji transformatorowej M8 dla firmy ON SEMICONDUCTOR Czech Republic.

Projekt został wykonany „pod klucz” – od przygotowania jego założeń, poprzez wykonanie dokumentacji projektowej, aż do ealizacji i uruchomienia. Całość została wykonana w jedynie 6 miesięcy.

W ramach projektu CEZ ESCO zapewniło też przebudowę części zakładu produkcyjnego, w tym zwiększenie wytrzymałości pomieszczeń na wysokie temperatury. Dostarczyło również rozdzielnie wysokiego i niskiego napięcia, wraz z transformatorami przesyłowymi oraz instalacją systemu zarządzającego.

Korzyści:
• Oszczędności finansowe wynikające z obniżenia kosztów produkcji
• Możliwość rozwoju produkcji w obiekcie
• Eksploatacja i serwis urządzeń w latach kolejnych