Smart City w Vrchlabí

Smart City w Vrchlabí

Projekt Smart Region, realizowany w czeskim mieście Vrchlabí należy do najbardziej innowacyjnych projektów w skali europejskiej. Smart Region jest częścią największego w Europie pilotażowego projektu z zakresu inteligentnych sieci, realizowanego w sześciu krajach pod nazwą Grid4EU.

Jednym z jego kluczowych elementów jest realizacja tzw. ruchu wyspowego, podczas którego lokalne źródło produkcyjne aktywnie współpracuje z siecią dystrybucyjną i zapewnia możliwość awaryjnego zasilania w sytuacjach kryzysowej (np. klęski żywiołowe, nieoczekiwane awarie itd.) Testowane w ramach projektu funkcje technologii (automatyzujące, zarządzające i ochronne) umożliwiają też skrócenie przestojów na poziomie wysokiego i niskiego napięcia, dzięki czemu wzrasta niezawodność dostaw dla klientów. Czeska spółka CEZ ESCO zapewniła testy inteligentnych urządzeń pomiarowych i związanej z nimi infrastruktury. Dodatkowo, dzięki współpracy z miastem Vrchlabí i Zarządem Karkonoskiego Parku Krajobrazowego w Czechach, zainstalowaliśmy stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Elementem projektu jest również zapewnienie dostaw ciepła dla Vrchlabí. Zadanie to zrealizowaliśmy, budując i eksploatując jednostki kogeneracyjne dostarczające ciepło do sieci centralnego ogrzewania w mieście i zakładów przemysłowych, a także energię elektryczną do sieci dystrybucyjnej.

Korzyści:
• Wyższa niezawodność dostaw energii elektrycznej
• Zmniejszenie kosztów związanych z produkcją i dystrybucją energii
• Zabezpieczenia systemu na wypadek ograniczeń w dostawach energii
• Wzrost prestiżu (miasto jest laureatem wielu konkursów)