Kogeneracja w Králův Dvůr

Kogeneracja w Králův Dvůr

W ramach projektu realizowanego dla centralnego systemu grzewczego w mieście Králův Dvůr czeska spółka CEZ ESCO zaprojektowała i przeprowadziła budowę dwóch jednostek kogeneracyjnych (każda o mocy 1,6 MWe) w dźwiękoszczelnej osłonie, urządzenia techniczne doprowadzające powietrze, ekonomizer, katalizator, gazowy kocioł wodny niskotemperaturowy oraz trzy transformatory. Odprowadzenie spalin zapewniono dzięki zastosowaniu nowych, nierdzewnych przewodów spalinowych. Prace obejmowały też zaprojektowanie i realizację układu hydraulicznego kotłowni.

Korzyści:
• Wzrost wydajności cieplnej kotłowni
• Optymalizacja całego procesu produkcji energii
• Ograniczenie ryzyka awarii