Ciepłownia gazowa budowana w Ciepłowni Mohelnice

Budowa ciepłowni gazowej w Ciepłowni Mohelnice

W ramach projektu CEZ ESCO zainstalowało nową ciepłownię gazową, zmodernizowało 32 zależne ciśnieniowo stacje dostarczania gorącej wody, wybudowano 43 nowe, niezależne ciśnieniowo węzły cieplne oraz zainstalowaniu nowy, izolowany rurociąg o długości niemal 10 km. Dzięki tym działaniom zwiększono wydajność cieplną kotłów z 78,2 do 95,5 proc. Obniżono również straty w przesyle z 64 proc. do 11,2 proc.

Korzyści
• Wzrost wydajności instalacji
• Redukcja strat w przesyle
• Obniżenie kosztów funkcjonowania i eksploatacji ciepłowni