Nasze przykładowe rozwiązania

• Modernizacja oświetlenia ulicznego wraz z wdrożeniem nowoczesnego systemu sterowania
• Kompleksowa termomodernizacja budynków z wykorzystaniem nowoczesnych rozwiązań
• Monitorowanie stanu środowiska
• Rozwiązania wspierające elektromobilność
• Optymalizacja transportu publicznego
• Inteligentny monitoring – poprawa bezpieczeństwa mieszkańców
• System umożliwiający gromadzenie i przetwarzanie danych, potrzebnych dla efektywnego zarządzania energią oraz dostosowania usług do potrzeb mieszkańców (np. komunikacji miejskiej)

Korzyści

• Optymalizacja zużycia energii
• Poprawa stanu środowiska naturalnego
• Niższe rachunki za energię
• Wzrost komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców oraz turystów
• Wzrost prestiżu
• Ograniczenie ryzyka awarii urządzeń
• Realizacje dopasowane do indywidualnych potrzeb
• Czerpanie z know-how Grupy CEZ

Finansowanie

Umowa EPC (Energy Performance Contract, np. w formule PPP). W jej ramach:
• Analizujemy potrzeby energetyczne
• Projektujemy rozwiązania
• Realizujemy projekt
• Finansujemy wdrożenie
• Koszt częściowo lub w całości spłacany przez zamawiającego ze środków, jakie uzyskał dzięki oszczędnościom

Umowa EDC (Energy Delivery Contract, np. w formule PPP). W jej ramach:
• Analizujemy potrzeby energetyczne
• Projektujemy rozwiązania
• Instalujemy źródła energii, których jesteśmy właścicielem
• Dostarczamy energię z nowych, energooszczędnych źródeł
• Zapewniamy profesjonalną eksploatację instalacji

Finansowanie ze środków UE

Finansowanie hybrydowe
• połączenie różnych źródeł finansowania – ESCO, środki publiczne

Realizacje

Smart City w Vrchlabí
Projekt Smart Region, realizowany w mieście Vrchlabí należy do najbardziej innowacyjnych projektów w skali europejskiej. Smart Region jest częścią największego w Europie pilotażowego projektu z zakresu inteligentnych sieci, realizowanego w sześciu krajach pod nazwą Grid4EU. Jednym z kluczowych elementów projektu jest realizacja tzw. ruchu wyspowego, podczas którego lokalne źródło produkcyjne aktywnie współpracuje z siecią dystrybucyjną i zapewnia możliwość awaryjnego zasilania w sytuacjach kryzysowej (np. klęski żywiołowe, nieoczekiwane awarie itd.) Testowane w ramach projektu funkcje technologii (automatyzujące, zarządzające i ochronne) umożliwiają też skrócenie przestojów na poziomie wysokiego i niskiego napięcia, dzięki czemu wzrasta niezawodność dostaw dla Klientów. CEZ ESCO zapewniło testy inteligentnych urządzeń pomiarowych i związanej z nimi infrastruktury. Dodatkowo, dzięki współpracy z miastem Vrchlabí i Zarządem Karkonoskiego Parku Krajobrazowego w Czechach, zainstalowaliśmy stacje do ładowania pojazdów elektrycznych. Elementem projektu jest również zapewnienie dostaw ciepła dla Vrchlabí. Zadanie to zrealizowaliśmy, budując i eksploatując jednostki kogeneracyjne dostarczające ciepło do sieci centralnego ogrzewania w mieście i zakładów przemysłowych, a także energię elektryczną do sieci dystrybucyjnej.

Korzyści:
• Wzrost niezawodności systemu elektroenergetycznego
• Ograniczenie wydatków na energię
• Rozwiązania przyjazne środowisku naturalnemu
• Wzrost prestiżu miasta

Kontakt do eksperta

W sprawie oferty, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

 

Krzysztof Ławrywjaniec
Email: krzysztof.lawrywjaniec@cezesco.pl
Tel. 882 577 273

Formularz kontaktowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani kontaktem z nami, prosimy o przesłanie wiadomości.