Proponowane rozwiązania

 • Zbadanie i analiza potrzeb energetycznych
 • Nowoczesne systemy opomiarowania
 • Innowacyjne systemy zarządzania zużyciem energii
 • Optymalizacja urządzeń
 • Modernizacja urządzeń
 • Bieżąca eksploatacja i serwis

Korzyści

 • Niższe koszty eksploatacji
 • Większa niezawodność urządzeń
 • Poprawa efektywności produkcji
 • Projekty dostosowane do potrzeb Klientów
 • Realizacja w oparciu o know-how Grupy CEZ

Finansowanie

EPC (Energy Performance Contract). W jej ramach:

 • Analizujemy potrzeby energetyczne
 • Projektujemy rozwiązania
 • Finansujemy wdrożenie
 • Koszt jest następnie spłacany przez zamawiającego ze środków, jakie uzyskał dzięki oszczędności

EDC (Energy Delivery Contract). W jej ramach:

 • Analizujemy potrzeby energetyczne
 • Projektujemy rozwiązania
 • Instalujemy źródła energii, których jesteśmy właścicielem
 • Dostarczamy energię z nowych, energooszczędnych źródeł
 • Zapewniamy profesjonalną eksploatację instalacji

Referencje

Optymalizacja produkcji w ŠKO-ENERGO

Firma ŠKO-ENERGO borykała się z problemem przerw w działaniu linii produkcyjnej. Firma ČEZ ESCO przeprowadziła Badanie Techniczno-Ekonomiczne pod kątem spadków napięcia. Dzięki niemu wykryto przyczynę przerw. Stwierdzono, że do dochodzi do nich w momencie mikrospadków napięcia, wpływających na zbyt czułe systemy zarządzania linią produkcyjną, które wymagają sieci o wyższych parametrach jakościowych. Na podstawie badania, CEZ ESCO określiło również optymalne rozwiązania dla ŠKO-ENERGO. Dzięki temu Klient uzyskał wiedzę o wszystkich dostępnych możliwościach rozwiązania jego problemu.

Korzyści:

 • Precyzyjne określenie przyczyny problemu
 • Uzyskanie szczegółowych analiz – rozwiązania problemu, ich porównanie,
 • Informacje na temat wszystkich dostępnych rozwiązań problemu
 • Gwarancja zastosowania najnowszej wiedzy

Kontakt z ekspertem

W sprawie oferty, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Krzysztof Ławrywjaniec
Email: krzysztof.lawrywjaniec@cezesco.pl
Tel. 882 577 273

Formularz kontaktowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani kontaktem z nami, prosimy o przesłanie wiadomości.