Proponowane rozwiązania

 • Instalacja urządzeń do produkcji ciepła i chłodu
 • Kotły cieplne
 • Agregaty wody lodowej (chillery)
 • Pompy ciepła
 • Kolektory słoneczne
 • Modernizacja infrastruktury przesyłowej
 • Odzysk energii odpadowej
 • Konserwacja i serwis urządzeń

Korzyści

 • Zmniejszenie kosztów wytwarzania
 • Ograniczenie strat w przesyle
 • Profesjonalna eksploatacja urządzeń
 • Ograniczenie kosztów produkcji
 • Redukcja awaryjności urządzeń
 • Projekt dopasowany do indywidulanych potrzeb Klienta
 • Realizacja w oparciu o know-how Grupy CEZ

Finansowanie

EPC (Energy Performance Contract). W jej ramach:

 • Analizujemy potrzeby energetyczne
 • Projektujemy rozwiązania
 • Finansujemy wdrożenie
 • Koszt jest następnie spłacany przez zamawiającego ze środków, jakie uzyskał dzięki oszczędności

EDC (Energy Delivery Contract). W jej ramach:

 • Analizujemy potrzeby energetyczne
 • Projektujemy rozwiązania
 • Instalujemy źródła energii, których jesteśmy właścicielem
 • Dostarczamy energię z nowych, energooszczędnych źródeł
 • Zapewniamy profesjonalną eksploatację instalacji

Referencje

Budowa ciepłowni gazowej w Ciepłowni Mohelnice

W ramach projektu zainstalowano nową ciepłownię gazową, zmodernizowano 32 zależne ciśnieniowo stacje dostarczania gorącej wody, wybudowano 43 nowe, niezależne ciśnieniowo węzły cieplne oraz wykonano nowy, ciepłociąg o długości niemal 10 km. Dzięki tym działaniom zwiększono wydajność cieplną kotłów z 78,2 do 95,5 proc. Obniżono również straty w przesyle z 64 proc. do 11,2 proc

Korzyści

 • Wzrost wydajności instalacji
 • Redukcja strat w przesyle
 • Obniżenie kosztów funkcjonowania i eksploatacji ciepłowni

Kontakt z ekspertem

W sprawie oferty, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Krzysztof Ławrywjaniec
Email: krzysztof.lawrywjaniec@cezesco.pl
Tel. 882 577 273

Formularz kontaktowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani kontaktem z nami, prosimy o przesłanie wiadomości.