Proponowane rozwiązania

 • Termoizolacja
 • Montaż własnych źródeł energii – kogeneracji, fotowoltaiki, kotłów ciepła
 • Modernizacja lub wymiana instalacji HVAC (instalacji grzewczych, chłodniczych i wentylacji)
 • Przyłączenie do miejskiego systemu ciepłowniczego
 • Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
 • Zastosowanie automatyki pomiarowo-regulacyjnej
 • Modernizacja urządzeń energetycznych

Korzyści

 • Oszczędność energii
 • Niższe rachunki
 • Poprawa komfortu korzystania z budynków
 • Ułatwienie zarzadzania gospodarką energetyczną
 • Uczynienie budynku bardziej przyjaznym środowisku
 • Wzrost wydajności i konkurencyjności zakładu
 • Profesjonalna realizacja w oparciu o know-how Grupy CEZ

Finansowanie

EPC (Energy Performance Contract). W jej ramach:

 • Analizujemy potrzeby energetyczne
 • Projektujemy rozwiązania
 • Finansujemy wdrożenie
 • Koszt jest następnie spłacany przez zamawiającego ze środków, jakie uzyskał dzięki oszczędności

EDC (Energy Delivery Contract). W jej ramach:

 • Analizujemy potrzeby energetyczne
 • Projektujemy rozwiązania
 • Instalujemy źródła energii, których jesteśmy właścicielem
 • Dostarczamy energię z nowych, energooszczędnych źródeł
 • Zapewniamy profesjonalną eksploatację instalacji

Referencje

Teatr Narodowy w Pradze
CEZ ESCO, w ramach umowy EPC zrealizował oprojekt, mający na celu obniżenie zużycia gazu ziemnego, energii elektrycznej i wody, a także zastosowanie odnawialnych źródeł energii (fotowoltaika i energetyka wodna). Zgodnie z umową, Teatr Narodowy spłaca inwestycję przez dziesięć lat ze środków zaoszczędzonych dzięki wdrożonym rozwiązaniom. Zespół CEZ ESCO wspólnie z pracownikami technicznymi Teatru Narodowego wprowadził i stopniowo udoskonala system managementu energetycznego, który przynosi znaczące oszczędności dzięki zastosowaniu nowoczesnych technologii.

Korzyści:

 • 366 tys. euro – roczna gwarantowana oszczędność
 • Rozwiązania przyjazne środowisku
 • Spłata projektu z oszczędności

Kontakt z ekspertem

W sprawie oferty, zapraszamy do kontaktu z naszymi ekspertami:

Krzysztof Ławrywjaniec
Email: krzysztof.lawrywjaniec@cezesco.pl
Tel. 882 577 273

 

Formularz kontaktowy

Jeżeli są Państwo zainteresowani kontaktem z nami, prosimy o przesłanie wiadomości.