Realizacje w formule ESCO są poprzedzone badaniem potrzeb energetycznych Klienta. Następnie, na ich podstawie jest przygotowywany projekt rozwiązań. Firma ESCO oferuje również zarządzanie urządzeniami już po realizacji, dzięki czemu zamawiający osiąga maksimum korzyści.

Dodatkowo, ESCO proponuje finansowanie projektu, który Klient spłaca później ze środków uzyskanych dzięki oszczędności energii. ESCO oferuje też wsparcie prawno-administracyjne dla realizacji projektów.

 

Samorządy najczęściej decydują się na:

· Głęboką termomodernizację budynków publicznych

· Modernizację oświetlenia publicznego

Jednostki samorządowe dodatkowo maksymalizują korzyści z wdrożenia dzięki zastosowaniu formuły partnerstwa publiczno-prywatnego (PPP).

 

Rozwiązania najczęściej stosowane w zakładach przemysłowych to:

· Audyt energetyczny

· Montaż własnych jednostek wytwarzających energię

· Optymalizacja produkcji

· Własne źródła energii