Podstawowym celem oferty ESCO jest osiągnięcie przez zamawiającego zagwarantowanych umownie oszczędności energetycznych.

Dzięki nim do budżetu Klienta trafiają dodatkowe środki, które może przeznaczyć na inne cele na przykład rozwój swojego biznesu w przypadku przedsiębiorstw, co pozytywnie przekłada się na wzrost konkurencyjności. Gminy i miasta często przeznaczają te środki na inwestycje zwiększające komfort mieszkańców i turystów.

Co istotne, rozwiązania wdrażane w formule ESCO są każdorazowo dopasowywane do bieżących potrzeb danego Klienta. Gwarantuje to osiągnięcie maksimum korzyści. ESCO, ponieważ same nie są producentami urządzeń, wykorzystują najbardziej optymalne rozwiązania, dostępne na rynku.

W skrócie – ESCO:

• Pozwala osiągnąć oszczędności energii
• Zmniejsza wydatki na rachunki
• Zwiększa wydajność produkcji, komfort osób żyjących w mieście lub gminie
• Umożliwia Klientowi realizację projektów bez ponoszenia kosztów własnych
• Realizuje projekty dopasowane do indywidulanych potrzeb klienta