ESCO (angielski skrót Energy Saving Company lub Energy Service Company) to formuła realizacji działań służących oszczędności energii we współpracy z firmą, specjalizującą się w usługach energetycznych.

 

ESCO oferuje realizację kompleksowych projektów. W tym celu:
• Bada i analizuje potrzeby energetyczne
• Projektuje rozwiązania
• Wdraża projekt
• Zapewnia eksploatację i serwis urządzeń
• Finansuje inwestycję
• Wspiera projekt pod kątem administracyjno-prawnym

ESCO

Przygotowanie i obsługa projektu. Gwarancja uzyskania projektu energetycznego.
Rozpoznanie projektu Inwestycja
Spłata oszczędnoścI po podziale
Klient

Klient

Finansowanie projektu
Spłata kredytu w ratach
Inwestor  Pożyczkodawca

Inwestor Pożyczkodawca

W ramach ESCO istnieje możliwość realizacji projektów bez ponoszenia kosztów własnych. Na mocy umowy EPC (Energy Performance Contract) firma specjalizująca się w usługach energetycznych projektuje, wdraża, a także finansuje działania służące poprawie efektywności energetycznej. Zamawiający spłaca koszt ze środków, jakie uzyskał dzięki oszczędności energii. Wartość tych oszczędności jest zagwarantowana w umowie przez ESCO.

 

 

Oszczędności dla klienta
Spłata formuły ESCO
Rachunki energetyczne
Przed rozpoczęciem inwestycji
W trakcie umowy ESCO
Po okresie spłaty ESCO

Inną formą współpracy jest umowa EDC (Energy Delivery Contract). Na jej mocy ESCO instaluje lub modernizuje źródło energii (np. fotowoltaikę, kogenerację, kocioł ciepła) czy oświetlenie, a następnie świadczy usługę dostaw energii po preferencyjnej cenie. ESCO zajmuje się eksploatacją oraz serwisem urządzeń.

Potrzebujesz więcej informacji?