22 lutego 2019

Jak z sukcesem realizować projekty ESCO w formule PPP?

Autor: Krzysztof Ławrywjaniec

Realizacja projektów przez firmę ESCO z wykorzystaniem formuły Partnerstwa Publiczno-Prywatnego (PPP) to przede wszystkim gwarancja wysokiej jakości – zarówno na etapie prac inwestycyjnych, jak i na poziomie świadczonych usług publicznych. Obecnie w PPP realizowanych jest wiele inwestycji o różnej skali, a ich sukces determinuje szereg czynników, w tym przede wszystkim wybór wiarygodnego, rzetelnego i doświadczonego partnera prywatnego, czyli firmy ESCO. Zachowana dzięki temu zasada dotycząca współpraca, oraz współodpowiedzialności umożliwia uzyskanie oczekiwanego efektu.

PPP jest na tyle pojemnym modelem współpracy, że pozwala na realizację szerokiego spektrum projektów. Szczególnym uznaniem i popularnością cieszą się te z zakresu poprawy efektywności energetycznej. Dodatkowo, w obliczu rosnących cen energii oraz coraz większej dbałości o środowisko naturalne stają się one jeszcze bardziej atrakcyjne.

Zatem, zakładając że etap postępowania mamy za sobą (więcej na ten temat pisaliśmy w poprzednim numerze), w wyniku którego partner publiczny wybrał partnera prywatnego, pora na etap drugi, czyli realizację projektu.

 

Realizacja zorientowana na efekt

Kompleksowość, która wyróżnia projekty realizowane w PPP zakłada, że firma ESCO wykonuje szereg działań w ramach inwestycji: projektuje, buduje, finansuje, utrzymuje i zarządza określoną infrastrukturą publiczną. Dzięki wiedzy, którą pozyskuje na pierwszym etapie, czyli w trakcie dialogu technicznego lub konkurencyjnego oraz na skutek podjętych w trakcie postępowania działań przygotowawczych, firma ESCO jest w stanie przygotować wachlarz działań odpowiadających na oczekiwania oraz wymagania partnera prywatnego. Bazuje przy tym na najnowocześniejszych rozwiązaniach technicznych, pamiętając o jednoczesnym zachowaniu najlepszego stosunku jakości, ceny i oczekiwanych rezultatów.

Formule PPP przyświeca idea koordynacji wszystkich działań i podwykonawców przez jeden podmiot, dzięki czemu projekt jest zorientowany przede wszystkim na efekt, a prace przebiegają sprawnie. Dotyczy to wszystkich proponowanych przez firmę ESCO rozwiązań, jak: głęboka termomodernizacja, energooszczędne oświetlenie, źródła OZE, źródła ciepła i chłodu, system zarządzania energią czy działania z zakresu elektromobilności.

 

Kontrolując ryzyko i harmonogram

Po pierwsze, umowa pomiędzy partnerem prywatnym i publicznym jasno definiuje zakres prac w ramach danej inwestycji. Partner prywatny odpowiada za kompleksową realizację, gwarantując partnerowi publicznemu komfort i bezpieczeństwo inwestycyjne. Co więcej, formuła PPP optymalizuje wszelkie ryzyka, gdyż każdy z partnerów odpowiada za te obszary, w zarządzaniu którymi ma największe doświadczenie oraz kompetencje.

Po drugie, projekt realizowany jest w określonych ramach czasowych, w których inwestycja powinna zostać zakończona. Formuła PPP dodatkowo minimalizuje zagrożenie opóźnienia w harmonogramie, a firma ESCO, czyli wykonawca dokłada wszelkich starań, by etap realizacji zakończyć w tak krótkim czasie, jak to możliwe, m.in. dlatego, że swoje wynagrodzenie otrzymuje dopiero po zakończeniu wszelkich prac.

W zależności od zakresu prac i poziomu skomplikowania etap realizacji trwa zazwyczaj od 12 do 24 miesięcy.

 

Przykładowe realizacje

W Pradze, w Teatrze Narodowym, firma CEZ ESCO, specjalizująca się w usługach ESCO zrealizowała unikatowy projekt mający na celu wyraźne i trwałe obniżenie zużycia gazu ziemnego, energii elektrycznej oraz wody, jak również rozpoczęcie wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii pochodzącej ze słońca oraz z wód Wełtawy. Dzięki zainstalowanym instalacjom oraz systemowi zarządzania energią ogólne oszczędności energetyczne w Teatrze Narodowym wyniosły ponad 50% pierwotnych kosztów. Okres zwrotu inwestycji z zagwarantowany przez CEZ ESCO oszczędności został wyliczony na 10 lat.