Sytuacja przemysłu energochłonnego w Polsce w obliczu rosnących cen energii była tematem przewodnim Konferencji Naukowo-Technicznej Efektywne Zarządzanie Energią w Przemyśle 2019, która odbyła się w dniach 14-15 marca w Czeladzi.

Tegoroczna edycja wydarzenia, której głównym parterem zostało CEZ ESCO Polska, gościła ponad 140 osób, reprezentujących firmy i instytucje związane z przemysłem, naukowców oraz przedstawicieli świata polityki, menadżerów i ekspertów, którzy zarówno podczas oficjalnych paneli, jak i kuluarowych rozmów dyskutowali m.in. nad sposobami efektywnego zarządzania energią w zakładach, o dostępnych rozwiązaniach, szansach i zagrożeniach dla polskiego przemysłu oraz światowych trendach rozwoju energetyki, z uwzględnieniem europejskiej polityki klimatycznej i środowiskowych dyrektyw prawnych.

W ciągu dwóch dni konferencji odbyły się cztery panele tematyczne, w których w sumie wystąpiło 21 prelegentów. Jednym z zaproszonych ekspertów był przedstawiciel CEZ ESCO Polska – Krzysztof Ławrywjaniec, Szef Działu Rozwoju Biznesu i Sprzedaży, który przedstawił słuchaczom propozycje gotowych rozwiązań, mających na celu optymalizację zużycia energii. Podczas wystąpienia przybliżył formułę ESCO, która pozwala na realizacje inwestycji poprawiających efektywność energetyczną bez udziału środków własnych i spłatą wydatków z uzyskanych oszczędności gwarantowanych w umowie.

Organizatorem konferencji była firma BMP, wydawca czasopism i portali branżowych, m.in. „Energetyka Cieplna i Zawodowa”, kierunekenergetyka.pl. Partnerem głównym wydarzenia było CEZ ESCO Polska.