O ofercie CEZ ESCO Polska z zakresu efektywności energetycznej dla polskich miast z Krzysztofem Ławrywjańcem, Head of the Business Development & Sales Department w CEZ ESCO Polska, podczas IX Smart City Forum rozmawiała Izabela Żylińska.

1. Jak CEZ ESCO Polska może pomóc polskim miastom poprawić gospodarkę energetyczną oraz zwiększające komfort i bezpieczeństwo mieszkańców?

CEZ ESCO Polska oferuje gminom i miastom pełen pakiet usług z zakresu zwiększania efektywności energetycznej. Obejmuje on monitoring zużycia energii, analizę potrzeb energetycznych, propozycję wdrożenia a także samo wdrożenie konkretnych rozwiązań z uwzględnieniem specyfiki gminy.

Zarządcom i właścicielom budynków oferujemy m.in. głęboką termomodernizację. W jej ramach, oprócz termoizolacji ścian oraz wymiany stolarki, dokonujemy modernizacji lub wymiany urządzeń cieplnych i chłodzących oraz instalacji przesyłowych, a także renowację lub montaż nowych urządzeń energetycznych. Oszczędność energii oraz redukcję wpływu na środowisko gwarantują również własne instalacje produkujące energię na potrzeby danego budynku. Kogeneracja, czyli wytwarzanie energii elektrycznej i ciepła lub chłodu w jednym procesie technologicznym to rozwiązanie, które sprawdzi się w obiektach o szczególnie dużym zapotrzebowaniu na ciepło, jak baseny czy szpitale. Moduły fotowoltaiczne, montowane najczęściej na dachach budynków, zapewniają własną, tanią energię elektryczną. Zmniejszenie zużycia energii oraz poprawę jakości środowiska jesteśmy w stanie zagwarantować także poprzez modernizację oświetlenia publicznego. Zastosowanie technologii LED oraz nowoczesnych narzędzi sterujących przynoszą znakomite efekty. Pozwalają nie tylko zmniejszyć pobór energii, lecz również polepszyć jakość samego oświetlenia, co przekłada się na ograniczenie liczby wypadków drogowych oraz zwiększenie bezpieczeństwa osób wychodzących z domu po zmroku.

W przypadku, gdy koszty inwestycji przekraczają możliwości budżetowe gminy, CEZ ESCO Polska oferuje również zawarcie umowy z gwarantowaną oszczędnością. Na jej mocy nie tylko planuje i wdraża, lecz również finansuje całe przedsięwzięcie. Poniesione koszty są następnie spłacane przez zamawiającego ze środków, jakie uzyskał dzięki zmniejszeniu wydatków na rachunki. Wartość tych oszczędności jest zagwarantowana w umowie.

 

2. Które z rozwiązań na rzecz poprawy efektywności energetycznej stosują w swoich miastach Państwa klienci?

Nasi klienci najczęściej decydują się na inwestycje w kompleksową termomodernizacje budynków użyteczności publicznej takich jak szkoły, urzędy, szpitale, połączoną z modernizacją oświetlenia oraz instalacją odnawialnych źródeł energii np. panele fotowoltaiczne. Równie często spotykana jest modernizacja oświetlenia publicznego połączona z wdrożeniem systemu do zarządzania. Takie projekty potrafią wygenerować znaczące oszczędności, a jednocześnie podnoszą estetykę otoczenia, jak i komfort korzystania z nich. Nasz pakiet rozwiązań pozwala na szeroki zakres prac na rzecz poprawy efektywności energetycznej, a zespół ekspertów zapewnia profesjonalne doradztwo na etapie wyboru oraz późniejszą realizacje.

Innym skutecznym sposobem na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w gminie jest jej optymalizacja. Może ona przybierać rozmaite formy, począwszy od prostego, regularnego ewidencjonowania kosztów energii, skończywszy na złożonych systemach menedżerskich i eksperckich, opartych na zautomatyzowanym zbieraniu i ocenie danych. Podstawowym celem tego narzędzia jest obserwacja efektywności eksploatacji systemów energetycznych i proponowanie rozwiązań oszczędnościowych. Opisywany powyżej, nowoczesny system zarządzania budynkami zainstalowaliśmy w gdyńskich placówkach edukacyjnych przy okazji realizacji głębokiej termomodernizacji. Umożliwia on efektywne sterowanie m.in. instalacjami elektrycznymi, wentylacyjnymi i grzewczymi, dostosowując ich pracę do panujących warunków zewnętrznych.

 

3. Czy wśród projektów znalazły się realizacje związane z odnawialnymi źródłami energii? Jakie je wykorzystano?

Tak, najczęściej nasi klienci decydują się na inwestycje w panele fotowoltaiczne, których montaż pozwala na produkcję dużej ilości energii elektrycznej w najbardziej słoneczne dni, a także zostanie prosumentem. W warunkach, gdy wytworzone zostanie więcej energii niż potrzebuje budynek, nadwyżki mogą być dostarczone do Krajowego Systemu Elektroenergetycznego w ramach systemu wsparcia. Dzięki temu gmina może uzyskać tzw. opust, co oznacza, że ma możliwości rozliczenia wyłącznie różnicy pomiędzy energią pobraną a wytworzoną. Na takie rozwiązanie zdecydował się powiat kozienicki, który przy okazji głębokiej termomodernizacji budynku starostwa, zlecił instalację paneli fotowoltaicznych. Rozwiązanie takie zmniejszyło zużycie energii, zwiększyło udział odnawialnych źródeł energii i przyczyniło się do obniżenia wskaźników emisyjności.

Innym, zyskującym na popularności, rozwiązaniu jest montaż pomp ciepła, które doskonale sprawdzają się jako systemy grzewcze w budynkach użyteczności publiczności. Potwierdza to przykład szkoły podstawowej w Niepołomicach, gdzie oprócz termoizolacji, modernizacji oświetlenia budynku i zastosowania automatyki budynkowej, zamontowano gruntową pompę ciepła. Ograniczenie ilości energii zużywanej na potrzeby szkoły oraz instalacja pompy ciepła, ekologicznego urządzenia służącego do jej wytwarzania, przełożyły się na poprawę stanu środowiska w mieście.

 

4. Czy Państwa oferta skierowana jest również do małych miast?

Nasza oferta jest bardzo uniwersalna. Tak naprawdę mogą z niej skorzystać wszystkie podmioty, które chcą zmniejszyć rachunki płacone za zużycie różnego rodzaju mediów, między innymi energii elektrycznej, ciepła czy chłodu. W portfolio naszych realizacji mamy zarówno duże miasta jak Gdynia czy Bydgoszcz jak i te dużo mniejsze jak Niepołomice (woj. Małopolskie) czy Stawiski (woj. Podlaskie). Wielkość nie ma znaczenia. Liczy się przede wszystkim otwartość na współpracę oraz chęć inwestowania w rozwiązania podnoszące zarówno komfort życia mieszkańców, jak i przynoszące oszczędności w miejskim budżecie.

 

5. W jaki sposób miasta mogą generować oszczędności i finansować z nich projekty związane z poprawą efektywności energetycznej?

Idealnym rozwiązaniem jest nawiązanie współpracy z firma taką jak CEZ ESCO Polska, która oferuje samorządom realizacje projektów w oparciu o formułę ESCO, która zakłada, że wydatki związane z realizacją projektu z obszaru efektywności energetycznej spłacane są przez zamawiającego z dodatkowych środków, które znalazły się w jego budżecie dzięki oszczędności energii. Jest to rozwiązanie idealne, zwłaszcza, gdy brakuje środków własnych.

 

6. Dlaczego dla miast powinna być ważna niezależność energetyczna?

Od lat w samorządach wykonywane są działania poprawiające efektywność energetyczną, takie jak: modernizacja oświetlenia publicznego czy kompleksowa termomodernizacja. Oczywiście, to słuszny kierunek, ale warto zdecydowanie większy nacisk położyć na działania zapewniające niezależność energetyczną, którą można osiągnąć poprzez instalowanie własnych źródeł wytwórczych – PV oraz agregaty poligeneracyjne (kogeneracja, trigeneracja). Autonomia gospodarki energetycznej pozwoli samorządom oraz przemysłowi „złapać oddech” i uchroni je przed znacznymi wzrostami cen energii.

 

7. Jak skutecznie zarządzać gospodarką energetyczną w nowoczesnym mieście?

Najskuteczniejszym rozwiązaniem jest współpraca z zespołem wyspecjalizowanych inżynierów, którzy dzięki kompleksowej analizie poznają obiekty miejskie oraz ich systemy zarządzania, a proponują rozwiązania, które są w stanie zapewnić optymalne wykorzystanie energii. Może ona przybierać rozmaite formy, począwszy od prostego, regularnego ewidencjonowania kosztów energii, skończywszy na złożonych systemach menedżerskich i eksperckich, opartych na zautomatyzowanym zbieraniu i ocenie danych. Podstawowym celem tego narzędzia jest obserwacja efektywności eksploatacji systemów energetycznych i proponowanie rozwiązań oszczędnościowych.