27 projektów na rzecz rozwoju wysokosprawnej kogeneracji otrzyma łącznie ponad 258 mln zł wsparcia z Funduszu Spójności Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. To kolejny krok na drodze do nowoczesnej infrastruktury stawiającej na czystą energię oraz wzmacniającej bezpieczeństwo energetyczne kraju.

Wysokosprawna kogeneracja to technologia stosowana w energetyce, która sprzyja ograniczaniu zużycia paliw do produkcji energii, a jednocześnie pozwala uzyskać jej więcej, na przykład w postaci ciepła. Ma ona zatem duże znaczenie w walce ze smogiem. Jedna z wytycznych rządowej Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju zachęca do wspierania produkcji energii elektrycznej i ciepła w skojarzeniu, czyli właśnie na zasadzie wysokosprawnej kogeneracji. Celem jest zbudowanie w Polsce niskoemisyjnej energetyki, czy szerzej – gospodarki. Umowy podpisane przez NFOŚiGW z beneficjantami są praktyczną formą realizacji rządowej koncepcji. Wszystkie porozumienia regulujące przekazanie dofinansowań ze środków europejskich na 27 przedsięwzięć zostały podpisane przez Wiceprezesa Zarządu NFOŚiGW Artura Michalskiego oraz reprezentantów poszczególnych beneficjentów.

W przypadku każdego z projektów, obok rezultatów rzeczowych związanych z uzyskaniem niskoemisyjności, przewidywane są również efekty środowiskowe. Będą one polegać na zmniejszeniu zużycia energii pierwotnej oraz ograniczeniu emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery. Dzięki rozwiązaniom kogeneracyjnym zmniejszy się emisja m.in. tlenku siarki, tlenku azotu, a także dwutlenku węgla (CO2) – gazu cieplarnianego. Zatem zasadniczy zysk płynący z wysokosprawnej kogeneracji to więcej energii, oszczędności finansowe gmin, ich mieszkańców oraz przedsiębiorstw, ale także znacznie czystsze powietrze. Ponadto wprowadzanie rozwiązań kogeneracyjnych wpłynie stymulująco na rozwój sieci ciepłowniczych, dzięki którym ciepło będzie sprawniej rozprowadzane.

 

źródło: nfosigw.gov.pl

 

Więcej informacji o inwestycjach w kogeneracje oraz pozostałe własne źródła energii:

http://www.cezesco.pl/oferta/dla-przemyslu/wlasne-zrodla-energii/

http://www.cezesco.pl/oferta/dla-samorzadow/wlasne-zrodla-energii/